Hannus Kari
154

Ehdokas somessa

Hannus Kari

Diplomi-insinööri

Pori

Palveluiden, hallinnon ja johtamisen ammattilainen valmiina palvelukseesi Satakunnan aluehallintoon.

Olen syntynyt Luvialla ja asunut siellä nuoruuteni sekä osan aikuisuuttani. Valmistuin diplomi-insinööriksi maanmittausalalle 1979, jonka jälkeen toimin kaavoittajana ja maanmittausinsinöörinä. Palveltuani vuoden Lohjalla apulaiskaupunginjohtajana minut valittiin Porin apulaiskaupunginjohtajaksi 1991. Vastasin 26 vuoden ajan tekniikasta ja liiketoiminnasta sekä eräistä muista yksiköistä. Johdin mm. Satakunnan pelastuslaitoksen muodostamisen ja osallistuin useamman sote-uudistuksen valmisteluun. Työssäni hankin runsaasti kokemusta organisaatiomuutoksista ja uuden organisaation muodostamisesta. Uskon, että tästä kokemuksesta ja koko maakunnan tuntemuksesta olisi hyötyä, kun Satakunnan hyvinvointialueen organisaatiota muodostetaan. 

Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyy v. 2022 alusta noin 10 000 työntekijää ja sen käytössä on noin 1 miljardi euroa. Uuden organisaation muodostaminen on vaativa, mutta mahdollinen työ. Aluevaltuustoon ja sen valitsemiin toimielimiin tarvitaan sekä ideoita ja intoa että kokemusta. 

Pidän tärkeänä, että perustason lähipalvelut voidaan turvata koko maakunnan alueella niin, että saat ainakin neuvola-, terveydenhoitaja-, lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut sekä perustason sosiaalipalvelut lähellä kotiasi. Erikoispalvelut tuotetaan osin aluekeskuksissa ja vaativien palveluiden osalta maakuntakeskuksessa. Kaikkein vaativimmat toimenpiteet suoritetaan edelleen yliopistosairaaloissa.

Uskon, että sairastuessasi Sinulle on tärkeää nopea hoitoon pääsy. Uudessa järjestelmässä pitää panostaa nopeaan hoitoon pääsyyn mm. tarjoamalla Sinulle palveluseteli, jos esimerkiksi et saa lääkäriaikaa riittävän nopeasti. Muutenkin toiminnassa on pidettävä asiakas – Sinut – keskiössä. Yksityiset sosiaali- ja terveysalan yritykset, ammatinharjoittajat ja järjestöt on nähtävä kumppaneina, joiden kanssa yhdessä hyvinvointialue tuottaa palveluja Sinulle.

Ikääntyvien palvelutarve kasvaa jatkossakin. Hyvinvointialueella on pystyttävä tekemään vastuullisia ratkaisuja huomioiden arvokas ja inhimillinen vanhuus, omaishoitajien jaksaminen ja hoitoalan ammattilaisten riittävyys.

Onnettomuuksissa ja tulipaloissa avun täytyy olla nopeaa. Vakituisen pelastushenkilökunnan lisäksi on huolehdittava sopimuspalokuntien toimintamahdollisuuksista mm. koulutuksella ja kunnollisilla sopimuskorvauksilla.

Olen eläkkeellä apulaiskaupunginjohtajan virasta, mutta teen edelleen jonkin verran kaavoitustöitä ja kiinteistökonsultointia lähinnä yksityishenkilöille. Asumme Porissa Viikkarissa puutalossa. Perheeseeni kuuluu vaimon lisäksi neljä aikuista lasta, jotka kaikki jo asuvat muualla, neljä lastenlasta sekä tietenkin koira, italianvesikoira Tosca. Harrastan metsätöitä, liikuntaa ja kulttuuririentoja.